Kıbrıs

Komitedeki bazı tasarılarla ilgili tezkereler onaylandı

Komitedeki bazı tasarılarla ilgili tezkereler onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere ile Hal Yasa Tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oybirliğiyle kabul edildi.
İlk olarak onaya sunulacaklar kısmında İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin ivedilikle görüşülen Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere oybirliğiyle kabul edildi.
Daha sonra, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite gündemindeki Hal Yasa Tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere görüşüldü.
ŞAHALİ
Tasarıya ilişkin söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, denetim, gıda güvenliği, alışverişin güvenli hale getirilmesi bakımından yasa tasarısının elzem olduğunu belirtti.
Yasanın tek başına geçirilmesinin yeterli olmadığını dile getiren Şahali, belediyelerin hal kurma ve işletme yetkisinin bulunduğunu, yasa tasarısı ile bunun değiştirilmesinin doğru olmadığını söyledi.
Hallerin denetiminin devlet tarafından yapılacağını ancak belediyelerin daha güçlü olması ile alakalı ortak söylem söz konusuyken bunun hilafına yasa tasarısı hazırlamanın doğru olmadığını söyleyen Şahali, “Hal Yasası ile birlikte belediye yetki ve gelirlerinin daraltılması fahiş bir yanlış olur” dedi.
Şahali, oylarının olumlu olacağını belirtti.

ANGOLEMLİ
TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, yasanın yıllardır Meclis’te konuşulduğunu, üretici ve tüketicinin büyük bir beklentisinin söz konusu olduğunu, ancak yasa geçtikten sonra uygulaması denetlenmediğinden, yaşama geçirilemezse umutların tükeneceğini belirtti.
İlgili bakanlığa gerekli altyapıyı hazırlama çağrısında bulunan Angolemli, yasa geçtikten sonra çeşitli mazeretlerle uygulamaya girememesi gibi bir durum yaşanmaması için gerekenin yapılmasını istedi.
Angolemli, oylarının olumlu olacağını belirtti.
ATAKAN
Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite üyesi, HP Milletvekili Tolga Atakan, üretimin kayıt altına girmesi, tüketicilere ürünlerin sağlıklı ve künyeli ulaştırılması noktasında önemli bir eksiklik bulunduğunu, yasa tasarısını bir an önce geçerek bu boşluğu doldurması yaklaşımda olduklarını kaydetti.

Atakan, partisinin oyunun olumlu olacağını ifade etti.

TAÇOY
Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Başkanı, UBP Milletvekili Hasan Taçoy, komitenin yasa tasarısı üzerinde ciddi bir çalışma yaptığını söyleyerek, yasanın ivediliği olmadığından, haftada üç gün görüşme yapılamadığını belirtti.
Taçoy, komitede görüşmelere ara vermeden devam etmek istedikleri için ivedilik talep ettiklerini kaydetti.
İvediliğin çalışmaları hızlandıracağını söyleyen Taçoy, yasanın içeriğine dair henüz herhangi bir oylama yapılmadığını, her kesimden görüş alarak fikir birliği içinde geçirmeyi istediklerini belirtti.
Belediyelerin yetkilerinin ellerinden alınmasının mevzu bahis olmadığını söyleyen Taçoy, belediyelerin hiçbir yetkilerinin ellerinden alınmadığını belirtti.
Taçoy, yasanın ivediliğinin onaylanmasının çalışmalarını kolaylaştıracağını, başka bir değişiklik içermediğini ifade etti.

Hal Yasa Tasarısı ve Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ivediliğin birlikte geçmesini istediklerini söyleyen Taçoy, kararı Meclis’in vereceğini belirtti.
Konuşmaların ardından Hal Yasa Tasarısı’nın ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oybirliğiyle onaylandı.
Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite gündeminde bulunan Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine yönelik tezkere ise, öneri sahibi tarafından geri çekildi.

Ardından bilgiye sunulacaklar kısmında, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları’nın “Tarım Bakanlığı Tarafından Özel Sektörde Faaliyet Gösteren Bir Şirkete Küçükbaş Hayvan İthal İzni Verilip Verilmediğine” ilişkin sözlü sorusunu geri çektiğine ilişkin tezkeresi okundu.
Bu bölümün ardından 62. madde kapsamındaki konuşmalara geçildi.
        
        
                    

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL